Rymowanki

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Rymowanki

Fonologia


Celem ćwiczenia Rymowanki jest wyszukanie słów, które rymują się lub nie rymują z podanym słowem.

Początkowy rozwój kompetencji czytelniczych zależy od rozwoju tych umiejętności językowych. Ćwiczenie wspiera fonologiczną świadomość – orientowanie się w strukturze słowa na poziomie rozpoznawania sylab. Po usłyszeniu słowa/pseudosłowa dziecko szuka słowa podobnego, które rymuje się lub nie.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla początkujących czytelników, którzy w ten sposób zaczynają “bawić” się słowem. Ćwiczenie Rymowanki to odpowiedni materiał dla dzieci, u których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w rozwoju kompetencji językowych oraz tych z nieprawidłowym rozwojem mowy.

Zaleca się pracę z dzieckiem podczas ćwiczenia. Dziecko słysząc słowo/pseudosłowo szuka i dopasowuje do niego odpowiednio rymujące się lub nie rymujące się z nim słowo (w zależności od ustawień). Łatwiejszą wersją tego ćwiczenia jest szukanie słów rymujących się. W razie potrzeby można powtarzać odtwarzanie słowa.