Sylaby otwarte

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Sylaby otwarte

Technika czytania


Sylaby otwarte  – czytanie otwartych sylab o różnym poziomie trudności w czasie nauki czytania, przy użyciu analityczno-syntetycznej metody czytania/sylabowania jest ważnym etapem w początkowej fazie tego procesu. Sylaby otwarte to głoski/litery (fony/grafy), które najczęściej zaczynają się spółgłoską/spółgłoskami, a kończą sylabicznym ośrodkiem (najczęściej samogłoską) na przykład: cze-ko-la-da, gro-ma-da, tro-chę itp.

Ćwiczenie pomaga w oswajaniu, a później także w automatyzacji czytania otwartych sylab. Pozwala skoncentrować się dziecku na konkretnej przeszkodzie związanej z zapamiętywaniem graficznego kształtu, podobieństwa dźwięków czy trudności artykulacji.
Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu lub osób, które, choć czytają już trudniejsze teksty, nie mają jeszcze w pełni opanowanego czytania otwartych sylab, co powoduje hamowanie rozwoju płynności i precyzji w czytaniu. Jeżeli czytanie idzie płynnie, a czytającemu jedynie brakuje pewności, może pracować samodzielnie. Kontrola osoby dorosłej/trenera przyda się przy sprawdzaniu poprawności wykonania ćwiczenia.

Za pomocą ustawień można wybrać słowa, które czytający chce z różnych powodów przećwiczyć w pierwszej kolejności – te o podobnym brzmieniu, zapisie lub trudniejszej wymowie. Po zakończeniu ćwiczenia czytający sam oceni jego trudność.