Czytanie obrazków, liter, sylab i słów rząd po rzędzie

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Czytanie obrazków, liter, sylab i słów rząd po rzędzie

Fonologia


Czytanie obrazków, liter, sylab i słów rząd po rzędzie to ćwiczenie wspomagające odpowiednie rozpoznawanie głoski oraz orientowanie się w rzędzie.

To ćwiczenie stymuluje szybsze i sprawniejsze nazywanie głoski/litery. Można powiedzieć, że jest to podobne do czytania liter z techniki czytania. Ćwiczenie wspomaga również orientację prawo-lewo w rzędzie podczas czytania, jeśli wskazujemy dziecku czytany tekst w rzędzie.

Ćwiczenie nadaje się dla początkujących w czytaniu. Można skorzystać z możliwości ustawiania wielkości czcionki, czytanki, układu liter. Jeśli dziecko nie zna danej litery, może poprosić o jej przeczytanie.

W tym przypadku, zaleca się pomoc osoby dorosłej i kontrolowanie poprawności orientowania się w rzędzie podczas czytania liter.  W razie potrzeby można wskazywać kursorem kierunek czytania czytającemu.