Wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski

Fonologia


Wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w słowie to ćwiczenie, które wspomaga rozwój fonemicznej świadomości rozpoznawania i wskazywania głosek w słowie.

Ta umiejętność jest potrzebna do prawidłowego orientowania się dziecka w głoskowej budowie słowa, co jest niezbędne do poprawnego rozwoju czytania i pisania. To ćwiczenie jest odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniów klas pierwszych jako naturalna stymulacja w ramach zwykłego rozwoju oraz dla osób początkujących w czytaniu, które mają problem z oswajaniem się z czytaniem/pisaniem sylab.

W przypadku uczniów, których uczy się globalną metodą nauki czytania i jest ona dla nich za trudna lub nieodpowiednia należy przemyśleć zmianę metody na analityczno-syntetyczną. Zaleca się wykorzystanie tego ćwiczenia do doskonalenia orientacji w strukturze słowa.

Ćwiczenie umożliwia rozpoznawanie pierwszej lub ostatniej głoski podczas szukania przez dziecko słowa, które zaczyna się lub kończy na wybraną głoskę. Drugą możliwością jest określenie przez dziecko wspólnych głosek od których to słowo się zaczyna lub kończy.

Zalecana jest pomoc i wsparcie osoby dorosłej podczas wykonywania tego ćwiczenia. Jeżeli czytający zapoznał się z ćwiczeniem i dobrze sobie radzi, może pracować samodzielnie. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby nie można było zrobić błędu.