Uzupełnianie kresek i kropek

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Uzupełnianie kresek i kropek

Pisanie


Uzupełnianie kresek i kropek to ćwiczenie, w którym dziecko uzupełnia brakujące znaki diakrytyczne w przedstawionym zestawieniu wyrazów.

Ćwiczenie uczy precyzyjnego czytania i rozumienia tekstu. Czytający czyta dokładnie przedstawione zestawienie wyrazów (z błędami) i jednocześnie słyszy jego poprawną wymową. Poprzez porównanie dwóch form poprawia źle napisany tekst. Czytający wykorzystuje umiejętność rozróżniania spółgłosek. Ponadto, dziecko uczy się precyzyjnego czytania tekstu, nawet z błędami. Umiejętność ta jest potrzebna do kontrolowania własnego tekstu pisanego i do porównywania z prawidłową formą graficzną i dźwiękową wyrazu, aby potrafić nanieść poprawki.

Ćwiczenie poleca się osobom początkującym w czytaniu kończącym pierwszą klasę, jednak głównie uczniom z klasy drugiej i starszym, którzy mają problemy z czytaniem, prawidłowym pisaniem, a także z poprawianiem tekstu pisanego. Można zmienić poziom ćwiczeń i ilość przykładów w rozszerzonych ustawieniach.