Pisanie słów, zestawień wyrazów i zdań, dyktando

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Pisanie słów, zestawień wyrazów i zdań, dyktando

Pisanie


Pisanie słów, zestawień wyrazów i zdań, dyktando umożliwia przećwiczenie wielu umiejętności.

Podczas ćwiczenia dziecko musi uważnie słuchać, a następnie przeanalizować i podzielić usłyszane słowo na głoski, napisać słowo litera po literze, zwracając uwagę na ortografię, a na końcu przeczytać napisane przez siebie słowo. Ewentuane błędy można łatwo poprawić. Dziecko wykorzystuje pamięć słuchową, umiejętność analizy, syntezy, a także wiedzę nt. polskiej gramatyki.
 
Dyktando pierwszego stopnia jest bardzo trudne. Dziecko może pisać na klawiaturze albo można mu dyktando podyktować do zeszytu. Jeżeli będzie używać klawiatury, zadania będą oceniane obiektywnie. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby nie można było zrobić błędu.

Ćwiczenie to poleca się początkującym w czytaniu, kończącym pierwszą klasę, głównie jednak czytającym z drugiej klasy lub starszym, którzy mają problem z czytaniem i prawidłowym pisaniem, a także poprawianiem tekstu pisanego. Ćwiczenie to umożliwia trening autodyktanda: dyktowania po literach, pisanie słów z diakrytyką, a potem przeczytania słów tak, jak zostały napisane. Ewentualnie powstałe błędy można poprawić.

Trudność ćwiczenia oraz ustawienia ilości zadań znajdują się w rozszerzonych ustawieniach.