Odmiana słów z liczebnikiem

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Odmiana słów z liczebnikiem

Umiejętność czytania


Celem ćwiczenia jest utworzenie gramatycznie poprawnych zestawień wyrazów, które powstają z połączenia liczebników, przymiotników i rzeczowników. Te zestawienia muszą odpowiadać zasadom gramatyki języka polskiego. Czytający dobiera poprawną odpowiedź wnioskując z kontekstu treści.

Ćwiczenie rozwija gramatyczny aspekt języka (poziom morfologiczno-syntaktyczny), czyli także wyczucie językowe pod względem używania rodzajów słów. Oswojenie poprawnego używania deklinacji rzeczowników i przymiotników w połączeniu z liczebnikami (np. 1 wielki stół, 2 wielkie stoły, 5 wielkich stołów) przedstawia w rozwoju mowy/języka dziecka ważny, a nierzadko trudny etap, któremu trzeba poświęcić więcej uwagi. Podczas ćwiczenia, czytający rozwija czytanie ze zrozumieniem, tj. słownictwo (leksykalno-semantyczny aspekt języka).

Ćwiczenie skierowane jest do przedszkolaków jako pomoc w rozwoju wyczucia językowego.
Z ćwiczenia może skorzystać też początkujący czytelnik. Ćwiczenie rozwija kompetencje czytelnicze, wyczucie językowe oraz rozumienie tekstu.
Ćwiczenie jest także skierowane do przedszkolaków i czytelników, którzy mają problemy ze zrozumieniem i mówieniem z najróżniejszych powodów (rozwojowa dysfazja, wolniej rozwijająca się mowa/umiejętności językowe).

Ćwiczenie wspomaga również naukę języka polskiego u czytelników, których język ojczysty jest inny niż polski.
Ćwiczyć można różne aspekty językowe.

W zależności od ustawionej trudności najpierw czytający uzupełnia prawidłowe formy słów w mianowniku: liczebnik, potem przymiotnik, na koniec rzeczownik. Ewentualnie można ustawić wybór losowy.

Większą trudność stanowi uzupełnianie słów w pozostałych przypadkach: najpierw brakuje liczebników, potem rzeczowników, a na koniec przymiotników. Tutaj również można ustawić wybór losowy.

Ćwiczenie umożliwia ustawienie 5, 10 lub 15 zadań. Czytający może pracować samodzielnie. Choć aplikacja ocenia poprawność wykonania ćwiczenia, lepsze efekty przynosi jednak kontrola czy wsparcie trenera.