Pro média

O Včelce

Včelka, v zahraničí vystupující pod jménem Levebee, je učební nástroj nové generace pro děti, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého jednotlivce, které se adaptivně přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. 

Levebee je také název nově vzniklé společensky prospěšné (sociální) společnosti, kterou jsme díky Nadaci Voafone založili a kam Včelka spadá.


Jak Včelka funguje

V rámci modulu čtení může (i nemusí) každý uživatel projít důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností. Na základě výsledků této diagnostiky sama aplikace vytipuje seznam cvičení specificky navržených tomuto uživateli na míru. Výsledky cvičení, v kombinaci se subjektivním ohodnocením jejich obtížnosti, jsou použity pro automatické přizpůsobení jednotlivých cvičení či celého seznamu cvičení dle aktuálních dovedností dotyčného čtenáře (do tohoto procesu lze zasahovat i manuálně). Cesta aplikací je tak pro každého čtenáře 100% unikátní.

Oddělený přístup pro rodiče, učitele a speciální pedagogy umožňuje funkční spolupráci a sdílení dohledu nad jednotlivými profily ve Včelce.

Od roku 2019 je v aplikaci dostupný také modul cizích jazyků - v současné době se jedná o angličtinu, španěleštinu a němčinu.Tiskové zprávy

17.12.2014 - Včelka, nová aplikace na trénink čtení pro děti, hledá podporu u rodičů


PRESS KIT
: Stáhnout zde.


Nadace Vodafone

Projekt prošel programem „Laboratoř“ Nadace Vodafone a je podpořen grantem z oblasti Technologie pro společnost. Laboratoř je akcelerační program pro neziskovky a sociální podniky, které využívají technologie pro pozitivní změny ve společnosti a mají ambici oslovit a získat řádově tisíce uživatelů.

VÍCE INFO O PROGRAMU: http://nadacevodafone.cz/programy/laborator/kriteria/